Nieuws - Actueel
Nieuws - Actueel

Scheiding: een complexe situatie waarbij wij u helpen

U bent getrouwd, maar samenwonen met uw partner is niet langer mogelijk en daarom besluit u te scheiden. Een moeilijke periode staat voor de deur met emoties van verdriet en veel zaken die geregeld moeten worden. Er moeten afspraken worden gemaakt en in veel gevallen kan een van onze advocaten op een goede en passende manier de helpende hand bieden.

Verloop van een echtscheiding

Wat moet u doen als u een scheiding wilt aanvragen en hoe verloopt een echtscheiding? Wij zetten alles in het kort voor u op een rijtje. Zodra een onmogelijke situatie is ontstaan tussen u en uw partner kunt u overgaan tot een scheiding. Een scheiding is een gerechtelijke procedure waarvoor een verzoekschrift moet worden ingediend. Indien u kinderen heeft moet dit onder andere een ouderschapsplan bevatten. Omdat een echtscheiding een gerechtelijke procedure is, zijn er ook kosten aan verbonden. Onder andere voor de advocaat en de kosten voor de rechtspraak, ook wel griffierecht genoemd. Tijdens de procedure worden een aantal afspraken gemaakt over gezag over de kinderen, alimentatie en boedelverdeling. Al deze afspraken worden vastgelegd in het zogeheten convenant. De procedure van een echtscheiding kan soms veel tijd in beslag nemen. Daarom kunt u voorlopige voorzieningen treffen die net zolang gelden tot de scheiding is voltrokken.

Kinderen: gezag en omgang

De wet gaat ervan uit dat beide ouders evenveel zorg dragen voor de kinderen. Maar wat als u dit niet wilt of dit niet mogelijk is? In dat geval dient u de rechter te vragen om u of de ander te belasten met het ouderschap. Daarnaast wordt een omgangsregeling vastgesteld voor het kind en de ouder die geen zorg draagt. Zodra hierover geen overeenstemming wordt bereikt zal de rechter de raad voor de kinderbescherming om advies vragen.

Alimentatie voor kinderen en ex-partners

Heeft u kinderen of niet voldoende inkomsten om uzelf in levensonderhoud te voorzien, dan wordt in de meeste gevallen bepaald dat u recht heeft op alimentatie. In veel gevallen zijn u en uw partner al uit elkaar voordat de scheiding officieel is voltrokken. Echter, heeft u kinderen dan moet er in tussentijd wel zorg worden gedragen voor hen. Daarom kunt u tijdens de gerechtelijke procedure ook al alimentatie aanvragen.

Kinderalimentatie

Heeft u kinderen, dan heeft u in veel gevallen recht op alimentatie. Hieronder vindt u een aantal regels en voorwaarden op een rij.

 • Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging van
 • een kind tot 18 jaar
 • De niet-verzorgende ouder heeft alimentatieplicht
 • Ook bij 18 tot 21-jarigen is de niet-verzorgende ouder alimentatieplichtig. Afspraken worden hier tussen de ouder en de jong meerderjarige gemaakt
 • Bij het berekenen van alimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de financiële draagkracht van de alimentatieplichtige ouder

Partneralimentatie

Als de ene partner niet voldoende inkomsten heeft om zichzelf in levensonderhoud te voorzien, dan geldt in dat geval voor de andere partner de plicht om partneralimentatie te betalen. Regels en voorwaarden voor dit soort alimentatie vindt u hieronder.

 • Alimentatieplicht is 12 jaar
 • Hoogte alimentatie afhankelijk van behoefte van de een en draagkracht van de ander
 • Afkoop van alimentatie is mogelijk. Hiervoor zijn verschillende varianten en mogelijkheden
 • Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar? En zijn er geen minderjarige kinderen? Dan geldt de alimentatieplicht zolang het huwelijk duurde
 • Zodra de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen vervalt in veel gevallen de plicht tot alimentatie
 • Alimentatie kan ook in natura worden betaald, door woonrecht, huurpenningen of energierekeningen voor de ander te betalen

Boedelscheiding

Allerlei zaken zijn besproken, maar wat gebeurt er met de bezittingen zodra een scheiding plaatsvindt? In principe worden alle bezittingen bij een scheiding verdeeld. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd dan wordt alles tussen u en uw partner op een eerlijke manier verdeeld. Voor huwelijkse voorwaarden geldt dat niet. Daarmee wordt alles verdeeld zoals dat in de voorwaarden is vastgelegd.

Heeft u behoefte aan hulp tijdens uw echtscheiding? Of wilt u graag meer informatie ontvangen? Bel vrijblijvend naar Kooi Advocaten of neem contact met ons op via ons contactformulier.